Elev- och föräldrainflytande

Många av kommunens skolor har skolråd, som är ett rådgivande diskussionsforum där rektor får tillfälle att ta del av synpunkter från föräldrar, elever och personal. På respektive skolas hemsida ser du om den har ett skolråd.

Elever har också rätt att delta i arbetsmiljöarbetet. Från och med årskurs 7 ska det finnas elevskyddsombud på skolan.

Om klassråd inte finns ska klassmöten genomföras i grundskolan. Eleverna ska ges möjlighet att tillsammans med sin lärare diskutera och behandla frågor som berör skolmiljön, undervisningen, regler och det sociala umgänget.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12