Elevdatorer i grundskolan

Från årskurs 6 får eleverna låna en personlig bärbardator från skolan. Datorn disponeras av eleven till de slutar årskurs 9. För att få tillgång till datorn skriver eleven och elevens vårdnadshavare under en överenskommelse som gäller skötsel och hantering av datorn.

För elever som får tillgång till personlig dator via skoldatateket gäller samma förutsättningar.

Om elevdatorer och e-tjänsten (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-04-04

Frågor & svar