Elevhälsa

Elevhälsan är ett begrepp med flera betydelser. Dels är elevhälsan en organisatorisk del som består av skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare, specialpedagog och pedagogerna i för- och grundskolan.
Men ännu viktigare är att elevhälsan är ett arbetssätt i skolan.
I Skellefteå kommun är vi tydliga med att arbetssättet elevhälsa omfattar all personal i hela för- och grundskolan för alla barn och elever.

Enligt skollagen ska elevhälsan huvudsakligen arbeta förebyggande (med prevention) och hälsofrämjande (med promotion).

Exempel på prevention och promotion i skolan är att förstå hur man själv fungerar, hur grupper fungerar och hur man själv fungerar i grupper. Att förstå hur lärande går till och behärska olika studietekniker kan utveckla lärandet. Även aktivitet och motion med basen i kunskap och goda förutsättningar är värdefullt i ett långsiktigt perspektiv. Hur man hanterar en pressande studiesituation och hur man gör för att söka hjälp när det är svårt är också viktigt.

Hälsa och lärande påverkas av samma generella faktorer; när man mår bra så lär man sig nya saker och när man lär sig nya saker mår man bra.

Du märker att Skelleftea kommun arbetar med elevhälsa i för- och grundskolor genom att vi bryr oss.
I förskola och skola är alla elevhälsa!

Kontakt

Elevhälsans personal kan du nå genom kommunens kundtjänst  tel. 0910 - 73 50 00 eller på respektive grundskola.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13