barn i olila åldrar

Grundskolans läsårstider och lov

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårstiderna för kommande läsår samt länk till information om ledighet för elever.

 

Vårterminen 2021

Börjar den 13 januari och slutar den 16 juni.

Lovdagar:

22 februari

8-12 mars

6-9 april

14 maj

17 maj

Höstterminen 2021

Börjar den 24 augusti och slutar den 21 december.

Läslovet (tidigare höstlovet)

Vecka 44 (1-5 november)

Vårterminen 2022

Börjar den 10 januari och slutar den 16 juni.

Lovdagar:

7-11 mars

19-22 april

27 maj


 

Kompetensutvecklingsdagar för personal:

2021

11-12 januari  (grundskola)

22 februari      (förskola, grundskola, fritidshem)

17 maj             (förskola, grundskola, fritidshem)

17-18 juni        (grundskola)

20 augusti       (fritidshem)

24 september (förskola)

1 november    (förskola, grundskola, fritidshem)

2-3 november (grundskola)

 

2022

14 februari     (förskola, fritidshem)

20 maj            (förskola)

3 juni              (grundskola, fritidshem)

 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2021-02-23