barn i olila åldrar

Grundskolans läsårstider och lov

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårstiderna för innevarande och kommande läsår samt länk till information om ledighet för elever. Där finns också möjlighet att ladda ner en kalender med läsårstiderna.

Vårterminen 2018

Börjar den 10 januari och slutar den 14 juni.

Lovdagar:

12 februari

5-9 mars

3-6 april

30 april

11 maj

Höstterminen 2018

Börjar den 21 augusti och slutar den 21 december.

Lovdagar:

21 september

29 oktober-2 november

Vårterminen 2019

Börjar den 8 januari och slutar den 13 juni.

Lovdagar:

4 februari

4-8 mars

15-18 april

20 maj

31 maj

7 juni

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-25