barn i olila åldrar

Grundskolans läsårstider och lov

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårstiderna för innevarande och kommande läsår samt länk till information om ledighet för elever. Där finns också möjlighet att ladda ner en kalender med läsårstiderna.

Höstterminen 2019

Börjar den 21 augusti och slutar den 20 december.

Lovdagar:

28 oktober - 1 november

Vårterminen 2020

Börjar den 9 januari och slutar den 11 juni.

Lovdagar:

28 februari

2-6 mars

14-17 april

22 maj

1 juni

Kompetensutvecklingsdagar för personal:

12-19 augusti 2019     (skola)
20 augusti 2019          (skola, fritidshem)
6 september 2019      (förskola)
28 oktober 2019         (förskola, skola, fritidshem)  
29-30 oktober 2019    (skola) 
7 januari 2020             (skola)
8 januari 2020             (skola)
28 februari 2020         (förskola, skola, fritidshem)
20 april 2020               (skola, fritidshem)
1 juni 2020                  (förskola, skola, fritidshem)
12 juni 2020                (skola)
15 juni 2020                (skola)

Höstterminen 2020

Börjar den 20 augusti och slutar den 22 december.

Lovdagar:

26 oktober - 30 oktober

Vårterminen 2021

Börjar den 13 januari och slutar den 15 juni.

Lovdagar:

22 februari

8-12 mars

6-9 april

14 maj

17 maj

Kompetensutvecklingsdagar för personal:

13 augusti      (skola)

14 augusti      (förskola, skola, fritidshem)

17-19 augusti (skola)

26 oktober      (förskola, skola, fritidshem)

27-28 oktober (skola)

11-12 januari  (skola)

22 februari     (förskola, skola, fritidshem)

17 maj             (förskola, skola, fritidshem)

16-18 juni       (skola)

 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-04-08