barn i olila åldrar

Grundskolans läsårstider och lov

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårstiderna för kommande läsår samt länk till information om ledighet för elever.

 

Höstterminen 2020

Börjar den 20 augusti och slutar den 22 december.

Lovdagar:

26-30 oktober

Vårterminen 2021

Börjar den 13 januari och slutar den 16 juni.

Lovdagar:

22 februari

8-12 mars

6-9 april

14 maj

17 maj

Kompetensutvecklingsdagar för personal:

2020

13 augusti      (skola)

14 augusti      (förskola, skola, fritidshem)

17-19 augusti (skola)

26 oktober      (förskola, skola, fritidshem)

27-28 oktober (skola)

2021

11-12 januari  (skola)

22 februari     (förskola, skola, fritidshem)

17 maj             (förskola, skola, fritidshem)

17-18 juni       (skola)

 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-08-07