VFU för lärarstudenter i för- och grundskola

Skellefteå kommuns för- och grundskolor tar varje år emot ett antal lärarstuderande inom VFU (Verksamhetsförlagd utbildning), som är den praktiska delen av lärarutbildningen. Kommunen medverkar i lärarutbildningen vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet samt en rad andra universitet med distansstudenter.

Under VFU:n omsätts teoretiska kunskaper till förskolans och skolvardagens praktiska, under handledning av lokala lärarutbildare som arbetar ute på för- och grundskolorna.

Inom Skellefteås för- och grundskolor finns pedagogiska samordnare som arbetar med att placera studenter på kommunens förskolor, fritidshem och skolor. De besöker lärarstudenter, stödjer de lokala lärarutbildarna samt fungerar som en länk mellan universiteten och kommunen. De pedagogiska samordnarna har ett inarbetat nätverk.

Examensarbeten för VFU

Skellefteå kommun är mån att lärarstudenternas examensarbeten är baserade på verksamheternas behov. Kommunen ser examensarbetet som en värdefull del av vårt utvecklingsarbete och förskolechef/rektor ses som beställare. Kontakta gärna samordnaren för VFU för mer information.

Samordnaren för VFU

Samordnaren för VFU i Skellefteå ser till att avtalen följs och för samtal kring till exempel seminarier, utveckling av det pedagogiska arbetet och om studenternas examensarbeten kan behovsinriktas mot skolorna.

Du når samordnaren på helena.ahman@skelleftea.se eller via kommunens kundtjänst 0910 - 73 50 00.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12