Skolskjuts i grundskolan

Elever i förskoleklass, grundsärskola och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan om villkoret för avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet är uppfyllda.

Om du som vårdnadshavare behöver skolskjuts till ditt barn i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2 ansöker du årligen om skolskjuts. Detsamma gäller vid växelvis boende eller val av annan skola. Elever i årskurs 3–9 som går på sin skolskjutsskola eller den skola kommunen anvisar till beviljas automatiskt skolskjuts från folkbokföringsadressen om avståndsregler är uppfyllda.

Ansökan om skolskjuts

Du kan ansöka om skolskjuts via e-tjänst, där du loggar in med hjälp av bank-id eller mobilt bank-id. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst 0910-73 50 00 för att få en pappersblankett. Du hittar e-tjänsten här ovan eller under självservice på kommunens hemsida.

Ansök senast 1 juni

Skolskjutsansökan ska ha kommit in senast den 1 juni för att ansökan ska vara behandlad och klar till skolstart.

Skolskjutsregler

Fullständiga regler för skolskjuts finns under länkar på denna sida. 

Skolskjutsskola

Om du som vårdnadshavare väljer en annan skola än kommunens beslutade skolskjutsskola har eleven inte automatiskt samma rätt till skolskjuts. Om skolskjuts till den valda skolan blir dyrare än skolskjuts till skolskjutsskolan beviljas inte skolskjuts till den valda skolan. En elev som har en skola i sitt närområde kan inte få skolskjuts om vårdnadshavare väljer en annan skola.

Avstånd mellan hem och skola

För att få kostnadsfri skolskjuts gäller följande avstånd mellan hem och skola:
Förskoleklass: 2 km
årskurs: 1-3:  2 km
årskurs: 4-6:  3 km
årskurs: 7-9:  4 km

Avstånd till hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts mellan bostad och anvisad påstigningsplats gäller följande avstånd till hållplats enkel väg:
Förskoleklass - årskurs 6: mer än 2 km
Årskurs 7 till 9: mer än 3 km

Inställd eller försenad skolskjuts

När det är vinter kan det ibland bli blixthalka och/eller stora snömängder.

Tyvärr händer det då att bussar och/eller taxibilar som används till skolskjuts inte tar sig fram. De vårdnadshavare som har möjlighet att skjutsa sitt barn kan göra det. Ersättning utgår inte. Det finns ingen möjlighet att skicka extra taxibilar till och från skolan om det är så att en personbil, men inte buss, kan ta sig fram till olika områden.

Vid inställd skolskjuts informeras skolans rektor och eleverna noteras inte för ogiltig frånvaro. Som vårdnadshavare bör du alltid vara uppmärksam på väderförhållanden som kan leda till trafikstörningar och inställd skolskjuts.

Frågor om skolskjuts

Vänd dig till kommunens kundtjänst med dina frågor, tel. 0910 - 73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se.

Karta

I kartbilden längst ned på sidan, under frågor och svar, ser du skolor, och de skolskjutsområden som gäller för varje skola. Eleven kan få skolskjuts till sin skolskjutsskola om kraven i skolskjutsreglerna för att få skolskjuts är uppfyllda, det vill säga antingen avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet. 

Öppna kartan i nytt fönster

Hur använder jag kartan för att se vilket skolskjutsområde som min adress tillhör?

1. Skriv i den bostadsadress som är aktuell (i den rutan som heter Sök adress)

2. Välj vilken årskurs som är aktuell (genom att kryssa i exempelvis Årskurs 2 OBS! Välj endast en årskurs åt gången)

Skolskjutsområdena har olika färger.

3. Zooma ut tills du ser den aktuella skolan.

Det är endast kommunala skolor som är skolskjutsskolor.

Norrhammarskolans skolskjutsområde består av två delar som inte sitter ihop.

Kartan är ungefärlig. Elev som inte uppfyller avståndskravet enligt kommunens mätning i Optiplan har inte rätt till skolskjuts även om adressen finns i skolskjutsområdet.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2021-01-22

Frågor & svar

 • Påverkar de nya rektorsområdena besluten om skolskjuts?

  Nej, det gör de inte. Det är besluten om skolskjutsskolor som påverkar.

 • Hur vet jag vilken skolskjutsskola jag tillhör?

  I kartbilden (länk till karta) ser du skolor och de skolskjutsområden som gäller för varje skola. Eleven kan få skolskjuts till sin skolskjutsskola om kraven i skolskjutsreglerna för att få skolskjuts är uppfyllda, det vill säga antingen avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet.

 • Vad händer om jag överklagar beslutet?

  När överklagan har kommit till kommunen, så kontrolleras om den har kommit in i rätt tid. Har den det så görs en bedömning om beslutet är rätt eller inte. Om kommunen bedömer att beslutet är felaktigt så skickas ett nytt beslut ut. Om kommunen bedömer att beslutet är rätt, så skickas överklagan tillsammans med kommunens yttrande till förvaltningsrätten i Umeå.

 • När får jag besked om vi får skolskjuts?

  Om du ansöker före den 1 juni så kommer beskedet i augusti. Ansöker du om skolskjuts för det pågående läsåret är handläggningstiden normalt 10-30 dagar. Ansöker du vid skolstart så är handläggningstiderna längre.

  Beslut med avgångstider och eventuellt busskort skickas till elevens folkbokföringsadress i samband med skolstart.

 • Jag är inte nöjd med beslutet om skolskjuts, vad kan jag då göra?

  Ett skolskjutsbeslut kan överklagas. Överklagan måste ha nått kommunen inom tre veckor från att vårdnadshavare fått ta del av beslutet.

 • Vad gör jag om jag tappat mitt busskort eller om det är trasigt?

  Anmälan om borttappat busskort görs via e-tjänst eller till kommunens kundtjänst. En avgift på 50 kronor tas ut för ett nytt kort (gäller elever i årskurs 4-9). Om kortet är trasigt så kan du hämta ett nytt kort hos kommunens kundtjänst och vissa områdesexpeditioner.

 • Får jag ett nytt busskort varje år?

  Nej, samma busskortet används hela skoltiden under förutsättning att du uppfyller kraven för skolskjuts. Busskortet är en värdehandling och gäller som färdbevis för att få åka skolskjuts.

 • Vad händer om jag missar skolskjutsen på grund av undervisning?

  Då är kommunen skyldig att ordna hemtransport. Du som elev ska prata med skolans personal om du missar skolskjutsen på grund av undervisning.

 • Vilket ansvar har jag som vårdnadshavare i samband med skolskjuts?

  Du som vårdnadshavare har ansvar för eleven från hemmet och till påstigningsplatsen. Vårdnadshavaren är ansvarig för att eleven är på påstigningsplatsen vid meddelad avgångstid.

  Om en elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till skolan eller till anvisad hållplats för skolskjuts. Kommunen betalar ingen ersättning för detta.

  Vårdnadshavaren är skyldig att i god tid avboka resa med taxi om eleven inte ska åka med.

   

 • Om vi som vårdnadshavare bor på olika adresser i Skellefteå kommun, så kallat växelvis boende, kan vi få skolskjuts till båda adresserna?

  En  elev som bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna och går på den skola som kommunen anvisar till utifrån elevens folkbokföringsadress har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser om reglerna för skolskjuts är uppfyllda. Tillfälliga  resor eller umgängesresor omfattas inte av skolskjuts.

  Ansökan om skolskjuts från elevens folkbokföringsadress görs i förskoleklass och årskurs 1 och 2. Ansökan om skolskjuts från den andra adressen ska göras varje läsår.

 • Kan jag få skolskjuts om jag väljer en annan skola än den kommunen anvisar till?

  Om du inte enligt skolskjutsreglerna skulle ha fått skolskjuts till anvisad skola, så kan du inte heller få skolskjuts till någon annan skola. Om du skulle ha fått skolskjuts till din hänvisade skola, så kan du få skolskjuts om det inte blir dyrare för kommunen, men du behöver ansöka varje läsår.