Skolskjuts

Skolskjuts i grundskolan

Elever i förskoleklass, grundsärskola och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan, om villkoren för avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet uppfylls.

Vårdnadshavare som behöver skolskjuts till sitt barn i förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2, växelvis boende eller val av annan skola ansöker årligen om skolskjuts. Elever årskurs 3-9 som går på den skola kommunen anvisar till beviljas automatiskt skolskjuts från folkbokföringsadressen om avståndsregler är uppfyllda.

Ansökan om skolskjuts

Nu kan du ansöka via e-tjänst om du har bank id annars kontaktar du kommunens kundtjänst 0910-73 50 00 för att få en pappersblankett. Du hittar e-tjänsten här ovan eller under självservice på kommunens hemsida.

När ska ansökan senast vara inlämnad?

Den ska senast den 15 juni vara inkommen för att skolskjutsansökan ska vara behandlad och klar till skolstart.

Skolskjutsregler

Fullständiga regler för skolskjuts finns under länkar på denna sida.

Avstånd mellan hem och skola

För att få kostnadsfri skolskjuts gäller följande avstånd mellan hem och skola:
 
Förskoleklass: 2 km
årskurs: 1-3:  2 km
årskurs: 4-6:  3 km
årskurs: 7-9:  4 km

Avstånd till hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts mellan bostad och anvisad påstigningsplats gäller följande avstånd enkel väg:

Förskoleklass - årskurs 6: mer än 2 km
Årskurs 7 till 9: mer än 3 km

Inställd eller försenad skolskjuts

När det är vinter kan det ibland bli blixthalka och/eller stora snömängder.
Tyvärr händer det då att bussar och/eller taxibilar som nyttjas till skolskjuts inte tar sig fram. De vårdnadshavare som har möjlighet att skjutsa sitt barn kan göra det. Ersättning utgår inte. Det finns ingen möjlighet att skicka extra taxibilar till och från skolan om det är så att en personbil, men inte buss, kan ta sig fram till olika områden.

Vid inställd skolskjuts informeras skolans rektor och eleverna noteras inte för ogiltig frånvaro. Som vårdnadshavare bör du alltid vara uppmärksam på aktuella väderförhållanden och trafikstörningar/inställd skolskjuts.

Har du frågor om skolskjuts

Vänd dig till kommunens kundtjänst tel. 0910 - 73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se.

Karta

I kartbilden längst ned på sidan, under frågor och svar, ser du skolor, och de skolskjutsområden som en skola har. Du kan få skolskjuts om du uppfyller kraven i skolskjutsreglerna för att få skolskjuts, dvs antingen avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet. 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-04-22

Frågor & svar

 • När får jag besked om vi får skolskjuts?

  Om du ansöker före den 15 juni så kommer beskedet i augusti. Ansöker du om skolskjuts för det pågående läsåret är handläggningstiden normalt 10-30 dagar. Ansöker du vid skolstart så är handläggningstiderna längre.

   

  Beslut med avgångstider och eventuellt busskort skickas till elevens folkbokföringsadress i samband med skolstart.

 • Jag är inte nöjd med beslutet om skolskjuts, vad kan jag då göra?

  Ett skolskjutsbeslut kan överklagas. Överklagan måste ha nått kommunen inom tre veckor från att vårdnadshavare fått ta del av beslutet.

 • Vad gör jag om jag tappat mitt busskort eller om det är trasigt?

  Anmälan om borttappat busskort görs via e-tjänst eller till kommunens kundtjänst. En avgift på 50 kronor tas ut för ett nytt kort (gäller elever i årskurs 4-9). Om kortet är trasigt så kan du hämta ett nytt kort hos kommunens kundtjänst och vissa områdesexpeditioner.

 • Får vi nytt busskort varje år?

  Nej, samma busskortet används hela skoltiden under förutsättning att eleven uppfyller kraven för skolskjuts. Busskortet är en värdehandling och gäller som färdbevis för att få åka skolskjuts.

 • Vad händer om eleven missar skolskjutsen på grund av undervisning?

  Då är kommunen skyldig att ordna hemtransport och eleven ska kontakta skolans personal.

 • Vilket ansvar har vårdnadshavaren i samband med skolskjuts?

  Vårdnadshavaren har ansvar för eleven från hemmet och till påstigningsplatsen. Vårdnadshavaren är ansvarig för att eleven är på påstigningsplatsen vid meddelad avgångstid.

   

  Om en elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det  vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till skolan eller till anvisad hållplats för skolskjuts. Kommunen betalar ingen ersättning för detta.

   

  Vårdnadshavaren är skyldig att i god tid avboka resa med taxi om eleven inte  ska åka med.

   

 • Om elevens vårdnadshavare bor på olika adresser i Skellefteå kommun s.k. växelvis boende kan vi få skolskjuts till båda adresserna?

  En  elev som bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna och går på den skola som kommunen anvisar till utifrån elevens folkbokföringsadress har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser om reglerna för skolskjuts är uppfyllda. Tillfälliga  resor eller umgängesresor omfattas inte av skolskjuts.

   

  Ansökan om skolskjuts från elevens folkbokföringsadress görs i förskoleklass och årskurs 1 och 2. Ansökan om skolskjuts från andra adressen ska göras varje läsår.

 • Kan jag få skolskjuts om jag väljer en annan skola än den kommunen anvisar till?

  Om du inte enligt skolskjutsreglerna skulle ha fått skolskjuts till anvisad skola, så kan du inte heller få skolskjuts till någon annan skola. Om du skulle ha fått skolskjuts till din hänvisade skola, så kan du få skolskjuts om det inte blir dyrare för kommunen, men du behöver ansöka varje läsår.