College

College är en utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Vård- och omsorgscollege

Länk till regional hemsida för Vård- och omsorgscollege (extern webbplats, nytt fönster)

Öka kvalitén

College handlar om att skapa en struktur för utbildning och lärande som innefattar såväl gymnasieutbildning som eftergymnasiala studier. Målet är att öka kvalitén i utbildningen samt att eleverna ska bli anställningsbara direkt. Vidareutbildning inom yrkesområdet kan innebära påbyggnad inom gymnasieutbildning, kvalificerad yrkesutbildning eller högskoleutbildning.

Säkra framtida kompetensbehov

Ett viktigt framtidsperspektiv för arbetsgivarna är att säkra sina kompetensbehov. Innehållet i utbildningarna formas genom ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och företrädare för arbetslivet. En större del av utbildningarna kan komma att ske ute på arbetsplatserna och i högre grad ge den studerande möjlighet att komma i kontakt med modern utrustning och aktuella arbetsmetoder.

Inom ramen för collegeutbildning blir den studerande i högre utsträckning direkt anställningsbar. I college ska finnas plats för både teoretiska praktiker och praktiska teoretiker. En ambition är också att minska den snedvridna könsfördelningen som råder inom respektive område.

Samarbete inom länet

Utvecklingen av college sker i ett regionalt sammanhang där länets utbildningsanordnare, arbetsgivare, universitet samt berörda fackföreningar och organisationer samarbetar och kommer att skriva samverkansavtal. Innan collegebegreppet får användas som utbildningsutbud måste en certifiering ske utifrån nationellt fastställda kriterier