Copy-Omvårdnadsprogrammet1-Kerstin L-OP, Lena JohanssonGymnasieK.jpg

Vård- och omsorgscollege

Nu har vi ett gemensamt Vård- och omsorgscollege i Västerbotten! Här ingår alla befintliga omvårdnadsprogram inklusive vuxenutbildningar. I Skellefteå ingår omvårdnadsprogrammet på Baldergymnasiet och vuxenutbildningen på Campus.

Den som går "nya omvårdnadsprogrammet" kommer att få en modern utbildning i nära samverkan med vårdbranschen (landstinget, kommunen, Umeå universitet och berörda fackförbund). En utbildning som matchar branschens behov av kvalificerad arbetskraft och tydliga vägar att utvecklas inom yrkesområdet. 

"Nya omvårdnadsprogrammet" ger kompetens för arbete inom hälso- och sjukvård samt med äldre och personer med funktionsnedsättning. Det ger också behörighet till vidare studier. Programmet är även en bra grund för yrken som exempelvis sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, psykolog,idrottslärare, polis eller brandman.

Organisationen bakom Vård- och omsorgscollege arbetar intensivt med att precisera innehållet i den nya utbildningen, utveckla pedagogiken och att kvalitetssäkra alla praktikplatser.


Nyfiken på att arbeta inom Socialtjänsten? 
Några av de vanligaste yrkena inom socialtjänsten

Mer information om vård- och omsorgscollege i Västerbotten (extern webbplats, nytt fönster)