UngdomarStängsel-INGPRYHE0889.JPG

VFU för lärarstudenter inom gymnasieskolan

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av lärarutbildningen som genomförs på skolorna, VFU bidrar till den positiva spiral där praktisk verksamhet utvecklar teorin samtidigt som teorin grundar för praktiskt utveckling.

Vi välkomnar studenter som ska göra sin VFU hos oss i Skellefteå kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning. Vi ser fram emot att allt fler erfarna lärare får möjlighet att medverka som lokal lärarutbildare och prova glädjen i att handleda studenter och delge sina erfarenheter till våra blivande kollegor.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen syftar till att:

  • förankra teori i konkreta och praktiska erfarenheter
  • relatera ämneskunskaper och urval av ämnesstoff till läroprocesser
  • utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen
  • utveckla samarbetsförmåga både i arbetslag och tillsammans med elever

 

Mer information kan du få av vår förstelärare och pedagogiska samordnare Lage Rosendahl. Du når honom på lage.rosendahl@skelleftea.se  eller via kommunens kundtjänst 0910-73 50 00.

Examensarbeten

Under senare delen av lärarutbildning ingår ett examensarbete. En tanke är att ämnet för arbetet kan hämtas från de enheter där den lärarstuderande fullgör sina VFU-perioder.
Vi ser därför examensarbetet som en värdefull del av vårt utvecklingsarbete som gagnar både studenten i sin utbildning och pedagoger i verksamheten.

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden
Informationen granskades: 2017-08-25