Avgifter kulturskolan

Här hittar du avgifterna för kulturskolan.

  • instrumental/sångundervisning 650 kr per påbörjad termin
  • för syskon nummer två betalar du 455 kr per påbörjad termin 
  • för syskon nummer tre betalar du 195 kr per påbörjad termin 
  • för fler syskon tas ingen avgift
  • sång och spel, betalar en avgift på 350 kr per påbörjad termin
  • Deltagande i enbart kör, betalar en avgift på 100 kr per påbörjad termin
  • Administrativ avgift för instrumentlån:
    300 kr per påbörjad termin (gäller från första terminen)

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-11-13