Digitalt lärande

Digitalisering förändrar samhället och våra sätt att leva och vara. Det gäller också förskola och skola. Regeringens beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och läroplansförändringarna visar det.

Målet är att barn och vuxna i förskola och skola på bästa sätt ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och på så sätt uppnå en hög digital kompetens som främjar kunskapsutveckling och likvärdighet.

Skolkontoret har samlat såväl tekniska som pedagogiska kompetenser under enheten för Digitalt lärande. De arbetar med strategier, styrdokumentsförändringar, verksamhetssystem, IT-juridik, kompetensutveckling, upphandlingar och är ett stöd för verksamheterna förskola och skola.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-07-09
Sida

Office 365 - Grundskola

Elever och lärare i Skellefteå kommuns grundskola använder molntjänsten Microsoft Office 365. Med Office 365 arbetar vi med Officeprogram (t ex Word, ...

Läs mer