Digitalt lärande

Digitaliseringen förändrar samhället och våra sätt att leva och vara. Förskola och skola är inget undantag. Regeringens beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och läroplansförändringarna understryker detta. Skolkontoret har därför valt att samla såväl tekniska som pedagogiska kompetenser under enheten för Digitalt lärande. Enheten, som leds av chef Digitalt Lärande, består av IT-utvecklare, objektsansvarig, utvecklingspedagoger IKT, fjärrundervisningssamordnare och IT-handläggare.

Enheten Digitalt lärande arbetar med strategier, styrdokumentsförändringar, verksamhetssystem, IT-juridik, kompetensutveckling, upphandlingar och är ett stöd för hela styrkedjan. Målet med arbetet är att barn och vuxna i förskola och skola på bästa sätt ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och på så sätt uppnå en hög digital kompetens som främjar kunskapsutveckling och likvärdighet.


Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-03-08