Ledsagarservice för ungdomar

Ledsagarservice är en insats för dig med funktionsnedsättning, och som behöver stöd för att delta i fritidsaktiviteter. En ledsagare hjälper till att bryta isoleringen och stöttar dig vid kontakter utanför hemmet.

Ledsagarservice är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Läs här om LSS och målet med insatserna.

Syfte med ledsagarservice

Genom ledsagarservice får du möjlighet att komma ut i samhället, delta i kulturaktiviteter, besöka vänner eller helt enkelt komma ut på en promenad.

Vem har rätt till insatsen ledsagare?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avgör rätt till insats. För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av en så kallad personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt. För att bedöma om du omfattas av någon personkrets så behövs underlag som kan styrka diagnoser och hälsotillstånd.

Här finns en utförlig beskrivning av lagens tre personkretsar.

Hur ansöker jag om ledsagarservice?

Du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka om kontaktpeson.  För att ansöka kontaktar du kommunen via kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fyller i blanketten 
Ansökan om LSS för barn/ungdom (pdf).

Vem är ledsagare?

Ledsagaren är en enskild person som får sitt uppdrag av socialkontoret. Variationen på utbildning och erfarenhet hos ledsagare är stor. Behovet hos den som får insatsen avgör vilken kompetens som krävs.

Vill du bli ledsagare? Läs mer här

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-13