Grundsärskola och gymnasiesärskola

Grundsärskola

En elev som läser enligt grundsärskolans läroplan kan göra det på central grundsärskola eller välja en annan skola.  

Läs mer om grundsärskola

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan arbetar med individuella studieplaner och erbjuder kurser anpassade efter elevens intresse och förmåga. Alla program inom gymnasiesärskolan är fyraåriga.

Läs mer om gymnasiesärskola

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-09-03