Grundsärskola och gymnasiesärskola

Grundsärskola

En elev som har rättighet att bli mottagen i grundsärskolan kan vara kvar i sin hemskola och studera enligt grundsärskolans kursplan. Eleven kan även börja i central grundsärskola.

Läs mer om grundsärskola

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan arbetar med individuella studieplaner och erbjuder kurser anpassade efter elevens intresse och förmåga. Alla program inom gymnasiesärskolan är fyraåriga.

Läs mer om gymnasiesärskola

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13