Elever på Anderstorpsskolan

Skellefteå kommun siktar mot en skola i toppklass

En skola i toppklass där fler blir behöriga till gymnasiet, fler fullföljer gymnasiet och där alla trivs och känner sig trygga i skolan. Det har kommunfullmäktige beslutat att Skellefteå ska ha år 2020.

Det övergripande beslutet om att sikta på en skola i toppklass 2020 togs av kommunfullmäktige 2014. Kommunstyrelsen tillsammans med barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden fick då i uppdrag att utforma en handlingsplan för att skolan i Skellefteå ska nå toppklass. De konkreta målen beslutades av kommunfullmäktige 2015.
 
I korthet innebär arbetet med ”En skola i toppklass” att Skellefteå kommun till år 2020 siktar på att nå tre mål:

  • Skellefteå kommun ska vara bland de 30 bästa kommunerna i landet när det gäller hur stor andel av eleverna som är behöriga till ett gymnasieprogram.
  • Minst 90 procent av eleverna i Skellefteå kommuns gymnasieskola ska avsluta sin utbildning med godkänt resultat inom 4 år.
  • 97 procent av eleverna ska känna sig trygga i sin skolmiljö.

 

Satsningen på ”En skola i toppklass 2020” ska ses som en del i utvecklingsstrategin ”Skellefteå 2030”. Där pekas skola och utbildning ut som ett viktigt strategiområde och en förutsättning för att Skellefteå ska utvecklas och växa. 

I strategin konstateras att kunskap och kompetens är grunden för utveckling. Barn och unga i Skellefteå behöver rustas för en föränderlig framtid och att alla människor oavsett kön, ålder och ursprung ska ha förutsättningar att uppnå sin fulla potential genom hela livet. Eftertraktad kompetens bidrar till konkurrenskraft och livskraft i näringslivet och i samhället.

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden
Informationen granskades: 2018-08-23