Lärcentrum

Lärcentrum erbjuder en professionell lärmiljö åt företag, distansstudenter och campusstudenter. Lärcentrum campus Skellefteå är en resurs för det livslånga lärandet. Oavsett vilken utbildning du behöver hjälper vi dig.

Lärcentrum samarbetar med många universitet och högskolor.

Vem har nytta av Lärcentrum?

  • Du som är privatperson
  • Du som är företagare
  • Du som är anställd
  • Föreningar och organisationer
  • Utbildningsgivare

 

Vårt lärcentrum är en mötesplats för enskilda och grupper som väljer att läsa på campus. Det är också en mötesplats för universiteten på området, Yrkeshögskolan, campusbibliotek, VUX och andra utbildningsanordnare.

CV (Centrum för vägledning och validering)

På CV kan du som studerar eller vill studera hitta svaren på frågor om utbildningar, finansiering, yrken och läget på olika arbetsmarknader. Här kan du också få hjälp med är att validera och dokumentera gamla meriter. Studie- och yrkesvägledning via drop-in. För individuell rådgivning gäller tidsbokning. Kontor på Campus i D-huset.

CV är den centrala valideringsnoden i övre Norrland, med uppdrag över hela landet. Man förfogar bl a över ett digitalt verktyg, ValiWeb. Detta är en konkurrensfördel som gör kartläggningsprocessen snabbare, billigare och mer tillförlitlig. Resultatet av kartläggningen blir ett tillförlitligt mått på reell kompetens, både för anställda och vid rekrytering. För våra företag och organisationer i Skellefteåregionen är det därför ändamålsenligt att använda validering.

Nyttan av validering

Vid lågkonjunktur och stigande arbetslöshet blir kompetensutveckling effektivare utifrån en känd kunskapsnivå. Det innebär att arbetet med omställning blir effektivare.

 


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-25