Välkommen till Skråmträskskolan

Skråmträskskolan är en F-6 skola som är belägen mitt i byn Skråmträsk med vacker utsikt över sjön med samma namn. På Skråmträskskolan strävar vi efter en trygg och trivsam miljö där eleverna känner att de kan påverka sitt lärande både i och utanför klassrummet.

Vår verksamhet är fördelad på F, 1-2 och 3-6. I huset finns även fritidshem och på samma gård ligger byns förskola.

Så arbetar vi för att eleverna ska nå sina mål

Skråmträskskolan samverkar för att skapa en god lärmiljö för barnen. Vi arbetar aktivt med fokus på att utveckla tydliga mål och återkoppling för att utmana och uppmuntra elevernas lärande inom ramen för formativt förhållningssätt.

Vi som arbetar på Skråmträskskolan och fritidshemmet jobbar för att skolan ska vara en plats där trygga barn och elever kan utvecklas, lära och bli sitt bästa jag. I vår verksamhet får man vara olika. Vi arbetar med värdegrunden och förhållningsätt kring trygghet, trivsel och lärande. I vår verksamhet ska alla ta ansvar för och respektera varandras möjlighet till:

  • trygghet - genom att uppträda på ett bra sätt och respektera olikheter,   
  • trivsel - genom att vara rädd om vår skola, våra saker och vara en bra kamrat, 
  • lärande - genom att värna arbetsron och dela med sig av egna kunskaper till kamraterna.  

Vår verksamhetsidé 

Tillsammans skapar vi en verksamhet där varje barn/elev uppmuntras och utmanas till att vilja växa. Verksamheten är tillgänglig för alla och präglas av en hög tilltro till att människor kan och vill utvecklas. Vi formar lärmiljöer som omsätter ord till handling och som bygger på goda relationer.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2021-04-13
Sida

Matsedel

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Till varje måltid erbjuds hårt bröd, smörgåsmargarin, dryck, sa...

Läs mer