Skriv en tanke per mening

Ha som tumregel att alltid skriva en tanke per mening. Då ser du till att inte göra meningarna allt för komplicerade. Ju fler tankar du pressar in i en och samma mening, desto svårare har läsaren att följa din tankegång och förstå det som du skriver.

Skriv så här

Skriv inte så här

Du får ett beslut från oss senast tio veckor efter att du har lämnat in en komplett ansökan. I vissa fall kan vi förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor. Beslut i ärenden ska meddelas senast 10 veckor efter att inlämnad ansökan är komplett om beslut om förlängd handläggningstid med ytterligare 10 veckor inte meddelats enligt plan- och bygglagen 9 kap. 27§.
Vi på Skellefteå kommun ska undersöka hur alla lokaler är utformade. Detta på grund av den nya lagen om tillgänglighet som började gälla vid årsskiftet. Vi vill vara säkra på att våra lokaler är tillgängliga för alla och att vi följer lagen. Med hänsyn till den vid årsskiftet införda lagen om att bristande tillgänglighet är grund för diskriminering har beslutats att noggranna undersökningar av alla verksamheters lokalutformning ur ett tillgänglighetsperspektiv ska genomföras för att säkerställa att lagen efterföljs.

 

 

 

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24