Skriv för din läsare

Vem skriver du för?

När du ska skriva en text är det viktigt att först fundera på vem du skriver för. Vad kan läsaren sedan innan om det som du skriver om? Hur van är läsaren att läsa information från kommunen, och hur bra är läsarens kunskaper i svenska?

Anpassa ditt språk till läsaren

Beroende på vem som ska läsa din text behöver du sålla bland innehållet och anpassa ditt språk. Ord och uttryck som är vardagsmat för dig kan vara svåra för andra att förstå. 

Vad är textens uppgift?

Alla texter har en uppgift. Uppgiften kan vara att få läsaren att agera på ett visst sätt, att känna till något eller att kunna utföra något, till exempel fylla i en blankett. Vad vill du att läsaren ska göra när hen har läst din text?

Textens uppgift hjälper dig att disponera texten

Definiera tidigt vad som är syftet med den text som du skriver – vilken uppgift har den och vad ska läsaren göra med informationen? När du har bestämt det är det lättare för dig att bestämma vilket innehåll texten ska ha och hur du ska disponera den.

Skriv ur läsarens perspektiv

Välj läsarens perspektiv när du skriver din text. Det betyder att du hellre ska berätta hur läsaren berörs av något som kommunen ska göra, än om arbetet inom kommunen som har lett fram till detta. Ett bra tips är att försöka se personen du skriver för framför dig när du skriver. Det hjälper dig att välja perspektiv i texten.

Skriv så här

Skriv inte så här

Elevhälsan hjälper barn och elever i för- och grundskolan att må bra. Du kan prata med vilken vuxen du vill på skolan och få hjälp om du vill må bättre, har en kompis som behöver hjälp eller bara vill prata med någon.

Du kan till exempel prata med skolsköterskan, kuratorn, psykologen, skolläkaren, en specialpedagog eller någon av lärarna.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser vilket innebär att det finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan jobbar främst förebyggande och hälsofrämjande.
 
 

Berätta det som läsaren behöver veta

När vi läser har vi ofta litet tålamod. Vi skumläser och letar efter specifik information. För att underlätta för din läsare behöver du alltså välja ut vad som är relevant och inte. Vad är det din läsare vill veta? Vilken information behöver hen? Berätta det, och sålla bort sådant som mest troligt bara är intressant för dig och dina kollegor.

När du har innehållet på plats kan du lättare strukturera din text. Presentera ditt material på ett logiskt sätt för läsaren och börja med det viktigaste.

 

Skriv så här

Skriv inte så här

För att få ersättning måste du skicka in blanketten Arvodesräkning för förmyndare. Jag har gått igenom dina bifogade handlingar och hittar inte blanketten Arvodesräkning för förmyndare. När man inte har lämnat in blanketten kan man inte få ersättning.
Under vecka 12 och 13 ställer kommunen ut förslaget över det nya området i Stadshuset. Där har du möjlighet att lämna synpunkter om hur det nya området ska se ut. Processen vad gäller ombyggnationen av området har så här långt bestått av flertalet träffar tillsammans med bland andra arkitekter och byggherrar. Kommunen har nu beslutat att rådfråga kommuninvånarna om ombyggnationen och utförandet av den. Kommunen kommer ställa ut förslaget under vecka 12 och 13 i Stadshuset. Där kommer allmänheten ha möjlighet att lämna synpunkter.


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-06-30