Skriv informativa rubriker

Led läsaren genom texten och väck intresse för din text med hjälp av rubriker.

Idag lever vi i ett överflöd av information där många försöker tillgodogöra sig texternas innehåll genom att ögna och skumläsa, och då hjälper en informativ rubrik läsaren. Rubriken 20 nya tjänster på två år säger till exempel mycket mer än Verksamhetens utveckling.

Du kan skriva långa rubriker

Det finns en gammal föreställning om att rubriker måste vara korta, men det är inte sant. Visserligen bör en rubrik inte vara allt för pratsam, men den ska vara tillräckligt utförlig för att läsaren ska få med sig kärnan i texten. Ett bra tips är att skriva rubriker som påståenden, frågor eller uppmaningar. 

 

Skriv så här

Skriv inte så här

Receptionen stänger klockan 16.00  Förändrade öppettider
Så här kan centrum se ut i framtiden Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Hur nöjda är medarbetarna? Medarbetarindex

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24