Skrivregler

Varför finns skrivregler?

Skrivregler hjälper dig att minimera risken för missförstånd och att nyansera det som du skriver. Dessutom får de som läser dina texter bättre förtroende för dig när du följer svenska skrivregler och skriver korrekt. Forskning visar att läsaren tappar förtroendet för avsändaren och innehållet redan efter att hen upptäckt två till fem fel i en text.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24