Snabbare integration med hjälp av storytelling

Enheten för arbetsmarknad inom Skellefteå kommun deltar i ett Erasmusprojekt under 2016 – 2018 som går under namnet “LISTEN” - Learning from intercultural Storytelling.

LISTEN vill underlätta vägen in i det nya samhället för flyktingar och migranter genom att erbjuda språkträning med muntligt berättande – Storytelling – och därigenom få en snabbare tillgång till det nya språket.

Syftet med LISTEN är att underlätta inkluderingen av flyktingar och migranter i det nya landet genom att ge dem verktyg och färdigheter att berätta sina berättelser och erbjuda kanaler där de kan dela med sig av sina berättelser. I projektet samarbetar 6 utbildningsorganisationer från Tyskland, Österrike, Italien, Grekland, England och Sverige – i Skellefteå.

Målgrupper är:

  • Språklärare, språkstödjare, volontärer, som arbetar med flyktingar och migranter
  • Vuxna flyktingar och migranter


Vad har vi gjort?
Vi skapar fortbildningar för lärare och andra språktränare, där de får metoder för att använda muntligt berättande som ett pedagogiskt verktyg i språkundervisningen.
- Vi har genomfört pilotprojekt bland flyktingar och migranter där berättarteknikerna används i praktiken.
- Vi skapar möjligheter att berätta en egen biografisk berättelse för publik, under Berättarfestivalen och via skapandet av egen pod radio. 

Några exempel
Migrantmammorna har under de två åren, varje torsdag haft en timmes muntligt berättande, på aktuella teman. Där har kvinnor med många olika bakgrunder mötts för att berätta om sina kompetenser, erfarenheter och drömmar. Här har berättelser från barndomen, flykten, livet i Skellefteå, drömmar och längtan fått mötas, här har det nya språket fått användas i ett sammanhang för att uttrycka sig och kommunicera. Här har man samlat kraft och tränat språk.

Sfi har funnits med under projekttiden, eftersom man ville utveckla pedagogiken med berättartekniker. Där har lärare fått delta i fortbildningar och fått handledning via sin förstelärare. Där har eleverna fått mer av det muntliga samt även fått möjlighet att skapa livsberättelser och spela in dem som pod radio.

Även andra språkutbildare i kommundelarna har fått ta del av projektet, för att utveckla metoderna för språkinlärning.

Projektet bidrar till att en samsyn kan skapats mellan de olika utbildnings-samordnarna när det gäller betydelsen av att använda de muntliga metoderna i språkundervisningen.

Vi har arbetat fram pedagogiska modeller för hur det muntliga berättandet kan användas som en metod i undervisningen.

Vi har skrivit en handbok som finns att ladda ner här.

I Skellefteå har ett lokalt pedagogiskt nätverk skapats som ett resultat av ”Listen”, för att dela med sig av metoder, stötta och inspirera.

Varför muntligt berättande? Det muntliga berättandet – Storytelling - är något vi har gemensamt med alla människor, det är meningsskapande, identitetsstärkande, kunskapsförmedlande, kreativitetshöjande och språkutvecklande. Det bygger broar mellan människor och kulturer. Det är en kreativ och upplevelsebaserad metod att lära sig ett språk på, att kommunicera via och att uttrycka sig med. Här kan du läsa mer om ”Listen”: https://listen.bupnet.eu/

Kontakt
För det pedagogiska nätverket
Malin Åberg, lärare på Sfi Skellefteå
malin.aberg@skelleftea.se

För information om "Listen"
Rose-Marie Lindfors
rm.lindfors@gmail.com
+46 70 649 44 39


Samarbetspartners

LISTEN-projektet genomförs av sju partners från sex europeiska länder:
BUPNET GmbH från Göttingen, Tyskland som samordnare
Blinc EG från Göttingen, Tyskland
CESIE från Palermo, Italien
Aktivt medborgarskap från Aten, Grekland
Community Action Dacorum från Hemel Hempstead, Storbritannien
Skellefteå kommun, Sverige
Verein Multikulturell från Innsbruck, Österrike

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-03-22