Sök försörjningsstöd

Du kan söka försörjningsstöd digitalt som en e-ansökan eller genom att fylla i en blankett som du skickar in till oss. Läs igenom informationen på den här sidan före du ansöker.

Första gången du söker

När du söker försörjningsstöd första gången behöver vi lite mer uppgifter från dig. Här kan du se vilka handlingar vi behöver.

När vi har fått din ansökan kallas du oftast till en träff med en socialsekreterare. På träffen får du berätta om din livssituation och din ekonomi. Utifrån din ansökan och den information du lämnar utreder socialsekreteraren om du (eller din familj) har rätt till försörjningsstöd.

Om du har sökt tidigare

Om du har fått försörjningsstöd tidigare räcker det oftast att du skickar in din ansökan samt de kopior och utdrag som behövs. Här kan du se vilka handlingar vi behöver.

Ansök om försörjningsstöd digitalt

Du behöver en e-legitimation och kan ansöka från en dator, smartphone eller surfplatta. Efter din ansökan kan du följa ditt ärende genom att logga in i e-tjänsten.

Före ansökan

  • Gör alltid ansökan från samma användare om ni är två vuxna som söker tillsammans. Om ni har ett pågående ärende gör ni ansökan från den person som ärendet är registrerat på.
  • Samla ihop alla uppgifter om inkomster och utgifter innan du börjar fylla i din e-ansökan.
  • Du kan göra en e-ansökan en gång per månad. Om du behöver ansöka ytterligare en gång under samma månad gör du det på en pappersblankett.

När du ansöker

  • Alla fält i e-ansökan måste vara rätt ifyllda för att du ska kunna skicka in den.
  • Om ni är två vuxna som söker försörjningsstöd tillsammans behöver båda signera ansökan när den är färdig.

Efter ansökan

Ansök på pappersblankett

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du fylla i din ansökan på en pappersblankett och skicka in den till oss. Följ anvisningarna på blanketten. Öppna blanketten för att fylla i, skriva ut och lämna eller skicka in eller kontakta kundtjänst om du behöver få tag i en tom blankett.

 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-10-03
Sida

Hur mycket pengar kan du få?

Enligt Socialtjänstlagen har alla rätt att leva på en skälig levnadsnivå. Vad som är skälig levnadsnivå bedöms med hjälp av den så kallade riksnormen.

Läs mer
Sida

Lagar och särskilda regler

Socialtjänstlagen är den lag som styr reglerna kring försörjningsstöd. Förutom socialtjänstlagen finns det andra särskilda regler kring försörjningsst...

Läs mer