Försörjningsstöd (socialbidrag)

Du kan ansöka om försörjningsstöd och följa ditt ärende direkt i din dator, telefon (smartphone) eller surfplatta. Läs igenom informationen på den här sidan innan du ansöker.

Sök försörjningsstöd

Följ ditt ärende och läs beslut

Kontakta din socialsekreterare

Ansök om försörjningsstöd digitalt

Du kan ansöka om försörjningsstöd digitalt i en e-tjänst om du har en e-legitimation, till exempel Bank-id. När du har gjort en ansökan kan du följa ditt ärende genom att logga in på nytt i e-tjänsten. När du är inloggad kan du också skriva och ta emot meddelanden från din handläggare. Du kan också komplettera ärenden direkt i e-tjänsten.

Du kan lämna in en ansökan per månad via e-tjänsten.

Första gången du söker

När du söker försörjningsstöd första gången behöver du lämna in olika typer av dokument och fylla i fler uppgifter än när du ansöker igen. Här kan du se vilka handlingar vi behöver.

När du har lämnat in en ansökan för första gången får du ofta träffa en socialsekreterare. På träffen får du berätta om din livssituation och ekonomi. Socialsekreteraren bedömer om du (eller din familj) har rätt till försörjningsstöd utifrån det du berättar och det som står i din ansökan.

Om du har sökt tidigare

Om du har fått försörjningsstöd tidigare kan du skicka in en ny ansökan via e-tjänsten för försörjningsstöd. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter. När du har skickat in ansökan kan du följa ditt ärende genom att logga in e-tjänsten.

När du söker igen

När du har lämnat in en ansökan kan du följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten. Vi skickar ett meddelande till dig i e-tjänsten om du behöver komplettera ansökan med fler uppgifter.

När vi har tagit beslut i ditt ärende kan du läsa beslutet i e-tjänsten. Vi skickar inte ut beslut via post.

Kompletteringar

Det är viktigt att du fyller i alla fält när du ansöker om försörjningsstöd. Ibland kan du behöva komplettera ansökan med fler uppgifter. Du får då ett meddelande i i e-tjänsten med information om vad du behöver komplettera.

Fyll i alla fält i ansökan

Samla gärna ihop alla uppgifter om inkomster och utgifter innan du börjar fylla i ansökan. Du måste fylla i alla fält innan du kan skicka iväg ansökan.

Du ansvarar för att uppgifterna du lämnar stämmer. Du måste kunna visa att uppgifterna stämmer om vi ber dig göra det.

Hjälp att fylla i ansökan

Om du vill ha hjälp att veta hur du ansöker om försörjningsstöd via e-tjänsten kan du kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryck 1 för socialt stöd och omsorg). Du kan också besöka kundtjänst i stadshuset Brinken eller prata med din handläggare.

Du kan ansöka om försörjningsstöd en gång per månad med e-tjänsten. Om du behöver göra en till ansökan samma månad kan du ansöka andra gången via pappersblankett. Det är viktigt att du fyller i alla fält på blanketten.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-04-28

Svar på vanliga frågor

 • Vilka uppgifter och handlingar ska jag lämna in?

  När du söker försörjningsstöd första gången behöver du lämna in fler uppgifter och dokument än när du ansöker igen.

  den här sidan finns en lista som visar vilka uppgifter och handlingar vi behöver för att kunna ta beslut om du har rätt till försörjningsstöd.

 • Hur söker jag ekonomiskt stöd om jag är EU-medborgare?

  För dig som är EU-medborgare och vistas i Skellefteå kommun gäller särskilda regler om du är i behov av ekonomiskt bistånd.

  Tryck här för att läsa vilka regler som gäller.

 • Hur gör jag om jag söker försörjningsstöd tillsammans med en annan person?

  Om du söker försörjningsstöd tillsammans med en annan vuxen person ska ni skicka in ansökan från samma persons användare varje gång. Det vill säga den som ärendet är registrerat på.

  Båda två ska signera ansökan.

 • Hur ansöker jag på blankett?

  Du kan ansöka via pappersblankett om du inte kan använda e-tjänsten. Det gäller till exempel dig som inte har en e-legitimation. Det är viktigt att du fyller i alla fält på blanketten. Här finns blanketten som du kan skriva ut.

  Om du vill ha hjälp att fylla i ansökan via e-tjänsten kan du kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryck 1 för socialt stöd och omsorg). Du kan också besöka kundtjänst i stadshuset Brinken.

 • Vilka lagar och regler styr försörjningsstöd?

  Socialtjänstlagen heter lagen som styr reglerna kring försörjningsstöd. Förutom socialtjänstlagen finns det särskilda regler kring försörjningsstöd.

  Sekretess och tystnadsplikt
  När du pratar med oss och söker försörjningsstöd skyddas du av offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att alla i personalen har tystnadsplikt. Det betyder också att vi inte får lämna vidare uppgifterna du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten till obehöriga.

  Ekonomiskt bistånd till EU-medborgare
  Du som är EU-medborgare och vistas i Skellefteå kommun kan också ansöka om försörjningsstöd enligt särskilda regler.
  Läs mer här om regler för EU-medborgare i behov av ekonomiskt bistånd.

  Akut tandvård
  Akut tandvård, alltså tandvård som måste utföras omedelbart, kan utföras utan kostnadsförslag. Försörjningsstöd beviljas i efterhand om du efter prövning är berättigad till försörjningsstöd enligt  Socialtjänstlagen (1§ kap 4).

  Tryck här för att läsa mer om lagar och regler som styr försörjningsstöd och socialtjänstens arbete.

 • Hur kompletterar jag min ansökan?

  Det är viktigt att du fyller i alla fält när du ansöker om försörjningsstöd. Ibland kan du behöva komplettera ansökan med fler uppgifter. Du får då ett meddelande i e-tjänsten med information om vad du behöver komplettera.

  Du kan bifoga underlag som filer via www.skelleftea.se/kontaktasocialkontoret 
  Beskriv ditt ärende med namn, personnummer och vad det gäller.

 • Vad är budget och skuldrådgivning?

  Skellefteå kommun har anställda budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig. Det kostar ingenting.

  Budget- och skuldrådgivare kan bland annat hjälpa dig att:
  - strukturera din ekonomi
  - göra upp en budget för ditt hushåll
  - se över din skuldsituation
  - förmedla kontakt med Kronofogden, banker och andra aktuella instanser
  - upprätta betalningsplaner eller söka skuldsanering.

  Vi har tystnadsplikt och rådgivningen är kostnadsfri.

  Tryck här för att läsa mer om budget- och skuldrådgivning.

 • Kan jag få försörjningsstöd för tandvård?

  Om du har försörjningsstöd kan du få ekonomisk ersättning för akut tandvård och för nödvändig tandvård.

  Din handläggare kan berätta hur du ska göra för att få ersättning för tandvårdskostnader.

  Här kan du läsa vad nödvändig och akut tandvård är och vilka regler som gäller.

 • Hur överklagar jag ett beslut?

  Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagan måste vara skriftlig.

  Skicka in din överklagan till:

  Socialnämnden
  Skellefteå kommun
  931 85 Skellefteå

  Socialnämnden lägger till ett yttrande till din överklagan och skickar den vidare till förvaltningsrätten.

 • Kan jag behöva betala tillbaka försörjningsstöd?

  Du kan behöva betala tillbaka försörjningsstöd om du har fått fel eller för stort belopp. Du kan också behöva betala tillbaka om du har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter när du ansökte om försörjningsstöd.

  Du kan också behöva betala tillbaka om du är indragen i en arbetskonflikt, om du har fått villkor om återbetalning eller om dina inkomster eller ersättningar är försenade.

 • Vad ska pengarna räcka till?

  Försörjningsstödet ska räcka till skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, hälsa och hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, boende, hushållsel, resor till och från arbetet, hemförsäkring, a-kassa, fackföreningsavgift och barnförsäkring.

  Försörjningsstödet ska också räcka till räkningar som kommer en eller några gånger per år, till exempel telefonavgifter och tidningsprenumerationer.

  Du kan också ansöka om försörjningsstöd till andra kostnader som du, familjen eller dina barn behöver. Det kan till exempel vara för att köpa glasögon, mediciner och möbler eller till tandvård och läkarvård. En handläggare gör alltid en bedömning utifrån din situation och dina behov.

 • Hur mycket pengar kan jag få?

  Försörjningsstödet ska täcka dina och din familjs mest grundläggande behov.
  I Socialtjänstlagen står det att alla har rätt att leva på skälig levnadsnivå. Det är den så kallade riksnormen som bestämmer vad som menas med skälig levnadsnivå.

  Riksnormen bestäms av Sveriges regering. I riksnormen ingår till exempel kostnader för mat, kläder, hygien och förbrukningsvaror. Kostnader för boende ingår inte i riksnormen utan det bedöms i varje ärende.

  Hur mycket försörjningsstöd du kan få beror på riksnormen, hur många som bor i hushållet och vilka utgifter och inkomster ni har.

  På socialstyrelsen hemsida kan du göra en provberäkning för att se om du kan ha rätt till försörjningsstöd och hur mycket pengar du i så fall kan få.

 • Vem kan få försörjningsstöd?
  Om din inkomst inte räcker för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Alla som bor eller vistas i Skellefteå kommun kan ansöka om försörjningsstöd.

  Försörjningsstöd hette tidigare socialbidrag. Du kan söka och få försörjningsstöd när det inte finns andra alternativ. Andra alternativ kan till exempel vara bostadsbidrag, underhållsstöd, ansöka från fonder och a-kassa.

  Om du har sparade pengar eller andra ekonomiska tillgångar måste du först använda dem innan du kan söka och få försörjningsstöd.

  Om du bor tillsammans med en annan vuxen, är gift eller registrerad parter ska ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

  Om du är arbetslös måste du vara inskriven hos arbetsförmedlingen för att ha rätt till försörjningsstöd. Om du är sjuk och söker försörjningsstöd måste du ha ett aktuellt läkarintyg.

  Det finns en gräns för hur mycket inkomster du och ditt hushåll får ha för att ha rätt till försörjningsstöd. En handläggare gör alltid en bedömning utifrån din situation och dina behov.

 • Hur gör jag för att få försörjningsstöd (socialbidrag)?

  Du kan ansöka om försörjningsstöd digitalt i en e-tjänst om du har en e-legitimation, till exempel Bank-id. När du har gjort en ansökan kan du följa ditt ärende genom att logga in på nytt i e-tjänsten. När du är inloggad kan du också skriva och ta emot meddelanden från din handläggare. Du kan också komplettera ärenden direkt i e-tjänsten.

  Om du inte kan ansöka digitalt kan du lämna in en blankett.

  På den här sidan finns information om hur du ansöker om försörjningsstöd, www.skelleftea.se/forsorjningsstod.