Stor eller liten bokstav?

Namn på byggnader, platser och parker

Etablerade namn på byggnader, parker och platser skrivs med stor bokstav. Till exempel Örjansskolan, Björnåkerskolan, Stadshuset och Stadsbiblioteket.

En del namn består av två ord. Skriv då endast det första ordet med stor bokstav: Skellefteå hamn, Bureå badhus och Bolidens bibliotek.

Namn på politiska partier

Politiska partier skrivs också med stor bokstav: Liberalerna, Socialdemokraterna. Även förkortningarna skrivs med stora bokstäver: (L) och (S).

Namn på nämnder, avdelningar, enheter och förvaltningar

Namn på nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter skriver du vanligtvis med små bokstäver. Skriv därför små bokstäver på alla namn inom Skellefteå kommun som slutar på
-kontoret, -avdelningen-, -enheten eller -sektionen. Alla andra namn skriver du med stor bokstav. Skriv alltså verksamhetsavdelningen, men Stöd och service. Undantag från den här regeln är exempelvis  kundtjänst och internservice, som snarare är funktioner än namn.

Ordet kommun i Skellefteå kommun skrivs med litet k.

Se också rekommenderade skrivsätt för Skellefteå kommuns verksamheter.

Namn på företag och varumärken

Behandla namn på företag och varumärken som egennamn. Det innebär att du skriver stor inledande bokstav. Om namnet består av fler än ett ord är det bara det första ordet du inleder med stor bokstav. Skriv titlar med små bokstäver, till exempel vd, ordförande och professor.

Företagsnamn som är förkortningar

En del namn på företag och varumärken kan vara förkortningar. De förkortningar som utläses som ord skriver du med inledande stor bokstav, resten små bokstäver. Ett exempel på det är IKEA, som i löptext blir Ikea.

När du utläser namnet som initialer, varje bokstav för sig, skriver du hela namnet med stora bokstäver. Till exempel ABB eller SCA.

Skelleftebo och andra sammansättningar

Skelleftebo och Skellefteåbo inleds med stor bokstav, eftersom det är en sammansättning (Skellefteå + bo). Samma gäller för till exempel Pitebo och Piteåbo. 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-06-30