Björkdungens fritidshem

Björkdungens fritidshem ligger längst ner i skolans västra del. Vi har ca 58 barn inskrivna från förskoleklassen, 1b och 2b. Hos oss jobbar fritidspedagoger, lärare och förskollärare.

Vi varierar verksamheten genom att blanda aktiviteter utifrån barnens intresse och behov samt innehåll som personalen valt.

På Björkdungens fritids brukar vi äta mellanmål vid elden, gräva djupa hål i sanden, leka mörkerlekar i mysrummet, jobba med färg och form, lyssna på musik i klassrummen, träna på att vara bra vänner, göra pinnkojor i skogen, leka sprutleken, bygga lego, äta stora och nyttiga frukostar och mycket mycket mer!

Hör av dig, eller kom och hälsa på så kan vi berätta mer om Björkdungens fritids.

Välkommen!

 

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2016-09-07