Skellefteån kunnan suomenkieliset palvelut

Skellefteån kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen 1. helmikuuta 2018. Hallintoalueeseen kuuluminen takaa Skellefteån ruotsinsuomalaisille asukkaille tiettyjä oikeuksia, jotka määritellään laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:274).

Näihin oikeuksiin kuuluu muun muassa se, että:

 

  • sinulla on oikeus saada lapsellesi esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä. Skellefteån kunnan suomenkielinen esikouluosasto sijaitsee Norrbackan esikoulussa.
  •  vähemmistökielisenä peruskoulun oppilaana sinulla on oikeus saada äidinkielenopetusta vaikka et puhuisikaan suomea kotona. Sinulla ei tarvitse olla suomen kielen perustaitoja, vaan opiskelun voi aloittaa suomen kielen alkeista.
  • sinulla on oikeus saada vanhusten hoitopalveluja kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sinulla on apuun oikeuttava päätös. Sinulla on oikeus suomenkieliseen henkilökuntaan, jos saat paikan hoito- ja hoiva-asumisessa Skellefteån kunnassa. Kaksikielinen hoito- ja hoiva-asuminen on keksitetty Sunnanängin hoito- ja hoivakotiin.
  • sinulla on oikeus käyttää suomea asoidessasi suullisesti ja kirjallisesti Skellefteån kunnan kanssa, kun kunta on päätöksentekijä. Sinulla on oikeus saada kirjallinen käännös kunnan päätöksistä sekä päätöksen perusteluista. Skellefteån kunnalla on oikeus päättää, missä ja milloin suomenkielistä palvelua tarjotaan.
  • ruotsinsuomalaista kulttuuria täytyy edistää ja kehittää eri tapahtumien, kuten musiikin, teatterin ja taiteen kautta.
  • lisäksi kunnan tulee huolehtia siitä, että käytettävissä on suomea puhuvaa henkilökuntaa.


Näiden oikeuksien lisäksi Skellefteån kunnan tulee:

 

  • informoida kansallisia vähemmistöjä heidän oikeuksistaan.
  • suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä. Kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää kulttuuriaan Ruotsissa tulee edistää.
  • erityisesti edistää lasten kulttuurisen identiteetin kehittämistä ja oman vähemmistökielen käyttöä.
  • antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja neuvotella sellaisista asioista vähemmistöjen edustajien kanssa mahdollisimman paljon.


Opening hours


tiedot tarkastettu: 2020-01-16