Taxor och avgifter för gemensamt avfallskärl

Gemensamt avfallskärl

Gemensamt avfallskärl för en- eller tvåfamiljshus, kan medges för maximalt tre hushåll under förutsättning att:

  • Bestämmelserna om föreskrifter, fyllnadsgrad och vikt beaktas.
  • Fastighetsägarna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg.
  • Olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår.


Gemensam behållare kan medges för fler än tre fastighetsägare, under förutsättning att hämtning sker från en gemensam hämtplats och där transporter minskas.

Fakturorna delas upp på respektive fastighetsägare. Var och en betalar sin grundavgift och delar på hämtnings- och behandlingskostnaden för hushållsavfallet. Om kunden önskar en fakturamottagare, notera i så fall det på blanketten.

Vid ägarbyte faller överenskommelsen och en ny ansökan måste göras.

Beslut om medgivande fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

Hur mycket sparar du på att dela sopkärl med grannen?

  • Grundavgiften betalar var och en.
  • Hämtnings- och behandlingsavgiften delas mellan de sökande, se exempel på nästasida

Exempel 1:

Två fastighetsägare som väljer 140 liter grönt kärl för brännbart avfall och 140 liter brunt
kärl för matavfall betalar följande:

Sökande
Grundavgift 1243 kr
140 L grönt (1166 kr) 583 kr
140 L brunt (414 kr) 207 kr
Totalt: 2033 kr

Sökande sparar 790 kr per år jämfört
med om kunden valt eget 140 L grönt och
140 L brunt.

Medsökande
Grundavgift 1243 kr
140 L grönt (1166 kr) 583 kr
140 L brunt (414 kr) 207 kr
Totalt: 2033 kr

Medsökande 1, sparar 790 kr per år
jämfört med kunden valt eget 140 L grönt
och 140 L brunt

Exempel 2:

Tre fastighetsägare som väljer 190 liter grönt kärl för brännbart avfall och 140 liter brunt
kärl för matavfall betalar följande:

Sökande
Grundavgift 1243 kr
190 L grönt (1749 kr) 583 kr
140 L brunt (414 kr) 138 kr
1964 kr


Medökande 1
Grundavgift 1243 kr
190 L grönt (1749 kr) 583 kr
140 L brunt (414 kr) 138 kr
1964 kr


Medökande 2
Grundavgift 1243 kr
190 L grönt (1749 kr) 583 kr
140 L brunt (414 kr) 183 kr
1964 kr


Sökande sparar 859 kr per år jämfört
med om kunden valt eget 140 L grönt
och 140 L brunt.


Medsökande 1, sparar 859 kr per år
jämfört med om kunden valt eget
140 L grönt och 140 L brunt.


Medsökande 2, sparar 859 kr per år
jämfört med om kunden valt eget
140 L grönt och 140 L brunt.

 

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02