Tonaliteten hjälper oss att nå attitydmålen

För att kunna påverka målgruppens attityder till Skellefteå kommun, och därmed nå attitydmålen, ska tonaliteten i slutänden hjälpa oss skapa rätt attityder hos målgruppen gentemot kommunen.

Attitydmål uppnås genom att målgruppen känner på ett visst sätt inför oss, varför tonaliteten strävar just efter att ingjuta känslor i våra texter.

”Målgruppen känner att Skellefteå är en attraktiv kommun att bo och verka i.”
”Målgruppen känner att Skellefteå erbjuder en mycket god miljö för barns utveckling.”
Skellefteå kommuns attitydmål

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-04