Tonaliteten stärker våra budskap

En annan grundfråga för att ta fram tonaliteten har varit hur vi stärker kommunens budskap. Precis som i fallet med positionen handlar det inte om att säga att kommunen är det ena eller det andra, utan att visa det i allt vi skriver.

När vi pratade med invånarna upptäckte vi att förväntningarna på hur en kommun låter är tydliga och ganska negativa. Då insåg vi att om vi bara vågar bryta mot de förväntningarna en aning, skapar vi känslan av att Skellefteå kommun utvecklas och är på väg framåt. Mycket av känslan av hållbarhet har vi hittat i att våga vara trygga med att det kommunen kan erbjuda räcker, att inte försköna eller vrida till sanningen på ett sätt som ändå bara klingar falskt.

”Framsynthet och hållbarhet”
Skellefteå kommuns budskap

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-01-04