Resor och transporter

Att resa och transportera gods behöver fungera smidigt och även vara hållbart för att samhället ska fungera på lång sikt.