Flicka leker med tåg

Grönt ljus för framtidens trafik

Skellefteå kommun har antagit ett trafikprogram som visar vägen mot ett hållbart transportsystem, både för människor som lever här idag och för framtidens generationer.

Skellefteå är en till ytan stor kommun, vilket ställer höga krav på planeringen av resor och transporter. Kommunens trafikprogram beskriver inriktningen för trafikplaneringen och är ett steg i riktningen mot att utveckla ett mer hållbart transportsystem.

 Skellefteå trafikprogram 2030 Bilden: Trafikprogrammets koppling till övriga styrdokument.

Målet är att dagens behov av transporter tillgodoses, utan att begränsa kommande generationers möjligheter. Dessutom ska det vara enkelt och attraktivt att resa hållbart i kommunen med ett trafiksystem som är utformat så att alla kan använda det, oavsett om du bor i en tätort eller på landsbygden.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-07-21