Trafik och resor

Gator, cykelvägar och parkeringar är några exempel på infrastruktur som får samhället att fungera. Skellefteå kommun ansvarar för driften och utvecklingen av många av dessa i vår kommun.