Pumpar och barometer

I centrala Skellefteå finns det tre cykelpumpar och en cykelbarometer.

Cykelbarometern

Barometern registrerar cyklister som passerar i båda riktningar genom induktiva slingor i gatan, fotgängare registreras inte. Syftet är att motivera cyklister och andra trafikanter att välja cykeln som färdmedel, samt att den ger kommunen bra underlag för cykelplaneringen.

Klicka här för att se realtidsinformation från cykelbarometern

Cykelpumpar

Det finns tre cykelpumpar i centrala Skellefteå.

  • E4-luft: I korsningen Nygatan/E4:an (vid trafikljusen)
  • Balder-luft: I korsningen Nygatan/Tjärhovsgatan
  • Brinken-luft: Trädgårdsgatan 7 (vid cykelställen)
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-08-15