Cykelplan

Cykelplanen fungerar som ett underlag exempelvis vid trafikplanering.

Målgrupp

Cykelplanen riktar sig främst till kommunens beslutsfattare och de handläggare som ansvarar för trafik- och samhällsplanering och ska fungera som planeringsunderlag för trafikplanering, projektering samt i översikts- och detaljplanering.

Mål

Cykelplanen ska bidra till att uppfylla andra kommunala mål, såsom miljömål, renare stadsluft och de folkhälsopolitiska målen. Målen för planen är att:

  • Skapa ett logiskt gång- och cykelvägnät som kopplar samman viktiga mål.
  • Öka andelen cykeltrafik genom att förbättra cyklistens förutsättningar i trafiken.
  • Minska antalet cykelrelaterade personskador.
  • Visa på olika förslag till åtgärder för ett ökat cyklande.

Här kan du läsa Cykelplan 2011 i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster).

Cykelbokslut

Skellefteå kommuns cykelbokslut är ett sätt att summera och kommunicera de gångna årens arbete för att nå de övergripande målen i cykelplanen och att skapa ett avstamp för en fortsatt positiv utveckling av Skellefteå som cykelkommun.

Läs Cykelbokslut 2019 (pdf, nytt fönster)

Läs Cykelbokslut 2017 (pdf, nytt fönster)

Läs Cykelbokslut 2012-2016 (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2019-11-15