Tips i trafiken

Tänk på att cykla säkert! Här kommer lite enkla tips till vad du som cyklist bör tänka på.

Trafikregler

Som cyklist är du en fordonsförare och måste därför följa de trafikregler som gäller för alla slags fordon. Ett axplock av dessa regler är:

 • Stanna för rött ljus i trafiksignal och vid vägmärket stopplikt
 • Cykla inte mot enkelriktat
 • Cykla inte på trottoar/gångbana, utan använd på cykelbanor eller bilvägen
 • Ge tydligt tecken vid byte av körfält
 • Tänk på väjningsplikten i korsningar där högerregeln gäller, mot gående vid obevakade övergångsställen, från cykelbana och in på annan väg

Väjningsplikt innebär att du i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Cyklisten måste ta hänsyn till andra fordon som närmar sig och får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.               

Utrustning 

För att din cykel ska vara laglig krävs att du har:

 • Fungerande broms (fotbroms eller två handbromsar)
 • Fungerande ringklocka

Om du cyklar i mörker måste du även ha:

 • Reflexer fram (vit), bak (röd) och i hjulen (orange)
 • Fungerande belysning

Hjälm

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Lagen trädde i kraft 1 januari 2005.

Läs mer om detta på Trafikverkets hemsida (öppnas nytt fönster)

Nygatan

På Nygatan genom centrala Skellefteå gäller speciella regler som innebär att cykeln måste ledas längs Nygatan mellan Hörnellgatan och Stationsgatan alla dagar mellan klockan 9–18. Övriga tider får du cykla, men endast i gångfart och du har alltid väjningsplikt gentemot de gående.

Cykelpassager och cykelöverfarter

När du ska korsa en gata på en cykelpassage har du som cyklist väjningsplikt. Det innebär att du:

 • I god tid ska sänka hastigheten eller stanna
 • Ska ta hänsyn till fordon som närmar sig cykelpassagen
 • Endast får cykla vidare om det kan ske utan fara eller hinder

Bilister som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklister och mopedister (klass II) som är ute på cykelpassagen.

Samspel i trafiken

I trafiken har vi egentligen inga rättigheter - bara skyldigheter. Ett enkelt sätt att skapa en säkrare samt trevligare trafikmiljö är att vi alla visar varandra hänsyn, anpassar hastigheten och söker ögonkontakt med varandra. Detta gäller inte minst vid varandra. Detta gäller inte minst vid övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter.