Hamn och järnväg

Skellefteå kommun sköter Skellefteå Hamn samt industrispår i kommunen, för att regionens näringsliv ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft på en allt större marknad.

Skellefteå hamn

Skellefteå Hamn är en stor aktör bland norrlands hamnar. Allt sedan starten 1912 har hamnens trafik ständigt ökat. Inom hamnområdet lastas och lossas varje år upp emot 2 miljoner ton gods.

Läs mer på Skellefteå Hamns webbplats.

Industrispår (järnvägsspår)

Industrispår är järnvägsspår som går mellan industrierna och Trafikverkets järnvägar. Ändamålet är att frakta gods till och från industrierna.

Skellefteå kommun tillhandahåller och förvaltar industrispår (järnvägsspår) till Hedensbyn, Jörn, Skellefteå Hamn samt oljehamnen i Skelleftehamn. Ändamålet är att frakta gods med järnväg till lokala industrier.

Anläggningen är öppen för alla järnvägsföretag som har trafikeringsrätt och trafikeringsavtal enligt Järnvägsnätsbeskrivningen för Skellefteå kommun.

Läs Järnvägsnätbeskrivningen för Skellefteå kommun (pdf, nytt fönster)

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-18