Parkering

I centrala Skellefteå finns det ca 2500 parkeringsplatser som ägs och underhålls av Skellefteå kommun. Drygt 800 av dessa är platser i parkeringshus. I Skellefteå finns även ett antal parkeringar som inte ägs eller sköts av kommunen. Där är det Q-Park eller Securitas som övervakar. Se skyltning på parkeringsplatsen.