Betala parkering

Skellefteå kommun har 2 500 parkeringsplatser i centrum varav 800 i parkeringshus. På kommunens parkeringsplatser i Skellefteå har du möjlighet att betala parkeringsavgiften på flera olika sätt.

Om parkeringsautomaten inte fungerar

Om parkeringsautomaten inte fungerar går du till närliggande p-automat och löser biljett, eller betalar  avgiften med mobilen. Kontrollera att den andra p-automaten gäller för samma zon som den zon du  står parkerad i. Att p-automaten inte fungerar ger dig inte gratis parkering. Felanmäl gärna till kundtjänst.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-13