Avgifter parkeringar

När ska avgift betalas?

Område Tid
Zon 1 Helgfri måndag - fredag kl. 09-18. Lördag kl. 09-15.
CK-parkeringen

Avgift kl. 00-24 enligt nedan:
Dagparkering måndag - fredag kl. 07-19
Nattparkering måndag - fredag kl. 19-07
Dagparkering lördag kl. 09-16
Nattparkering lördag kl. 16-24 samt kl. 00-09

Zon 2 Helgfri måndag - fredag kl. 09-18. Lördag kl. 09-15.
Zon 3 Helgfri måndag - fredag kl. 09-18. Lördag kl. 09-15.
Eddahallen, Norrvalla Helgfri måndag - fredag kl. 09-17. Lördag kl. 09-15
Zon 4 Måndag -söndag kl. 00-24.

Avgift

Område Avgift
Zon 1 En timme 10 kr
Två timmar 15 kr
Från timme tre 15 kr/tim
CK-parkeringen En timme 10 kr
Två timmar 15 kr
Från timme tre 15 kr/tim (dagtid)
Nattparkering 5 kr/tim
Zon 2 En timme 8 kr
Två timmar 10 kr
Från timme tre 10 kr/tim
Zon 3 5 kr/tim
20 kr/dygn på parkeringarna intill Forskargränd
Eddahallen De första tre timmarna utan avgift. Från timme fyra 5 kr/timme
Zon 4
(motorvärmare)
1 maj-31 oktober: 3 kr/tim, 30 kr/dygn
1 november-30 april: 5 kr/tim, 50 kr/dygn
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-12