Avgifter parkeringshus

I parkeringshusen betalar man avgift alla dagar kl 00-24.

Timavgifter

P-hus Timme 1
Brinken
Pantern
Arkaden
En timme 10 kr
Två timmar 15 kr
Från timme tre 12 kr/tim
Ekorren (kalla delen) En timme 8 kr
Två timmar 10 kr
Från timme tre 8 kr/tim
Viktoria En timme 8 kr
Två timmar 10 kr
Från timme tre 10 kr/tim
Campus 8 kr/timme

Dygns- och abonnemangsavgifter

P-hus Dag
kl 07-19
Natt
kl. 19-07
30 dygn 7 dygn 30 nätter
kl. 19-07
Brinken 90 kr 40 kr 800 kr 400 kr 400 kr
Pantern 90 kr 40 kr 800 kr - 400 kr
Arkaden 90 kr 40 kr 800 kr - 400 kr
Ekorren (kalla delen) 60 kr 30 kr 600 kr - 300 kr
Viktoria 70 kr 30 kr 600 kr - 300 kr
Campus 60 kr 30 kr 600 kr - 300 kr
Alla p-hus - - 1000 kr - -

Köp abonnemang via SkePark

Om det finns lediga platser för månadsparkering i p-hus kan du köpa abonnemanget via SkePark. När du loggar in ser du om det finns lediga platser.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-12