Nyttokort

De företagare som har ett fordon med tydligt angivet firmanamn på bilen och har återkommande behov av att parkera i centrum i sitt arbete kan köpa ett så kallat Nyttokort. Nyttokortet gäller för parkering utan tidsbegränsning, på dagtid samt på gatumark.

Regler för Nyttokort

  • Nyttokort för företag får endast användas av fordon med tydligt firmanamn.
  • Nyttokort gäller på allmänna gator och vägar inom Skellefteå kommun
  • Nyttokort gäller istället för avgift på avgiftsbelagda parkeringsplatser förvaltade av Skellefteå kommun.
  • Nyttokort gäller inte i parkeringshusen.
  • Originalet av nyttokortet ska placeras på insidan av vindrutan. Det ska vara läsbart utifrån.
  • Vid bilbyte måste nyttokortet bytas mot ett nytt (gäller de nyttokort där registreringsnummer står på kortet).
  • Borttappat kort ersätts inte. Kortet kan återkallas om inte reglerna följs.

Avgift

Nyttokort kostar 4800 kr exkl moms/år och 1320 kr exkl moms för tre månader. Kortet gäller per kalenderår. Betalning sker i förskott.

Ansök om Nyttokort

Fyll i den här blanketten för att ansöka om Nyttokort. Om du har frågor kan du kontakta kundtjänst

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-13