P-passet

Försäljning av digitala p-pass upphörde 2018-06-30. De p-pass som är sålda innan dess gäller inköpsmånad samt ytterligare elva månader. P-passet gäller för ett parkeringstillfälle per dygn i max två timmar.

Försäljning av digitala p-pass har upphört

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att avsluta försäljning av det digitala p-passet med sista försäljningsdag 2018-06-30. Vill du läsa beslutet finns det här, § 141 (pdf)

Om du har köpt ett p-pass före 2018-06-30

De p-pass som är sålda före 2018-06-30 är giltiga under den köpta perioden, men går inte att förlänga. Här finns en karta som visar var p-passet gäller (pdf).

Så här parkerar du med p-passet
Öppna appen du köpt p-passet i (SkePark eller ePark). Välj den parkeringsplats du står på och starta en parkering. När du parkerar med p-passet debiteras du inte för de två första timmarna du parkerar det dygnet. Står du längre än 2 timmar debiteras du automatiskt från timme 3.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02
Sida

SkePark

Med SkePark betalar du smidigt parkeringsavgiften på Skellefteå kommuns parkeringar. Appen SkePark laddar du ner gratis och det kostar inget extra att...

Läs mer
Sida

Övriga betalsätt

Förutom SkePark, Skellefteå kommuns eget betalsystem för parkering, finns det ett antal externa lösningar för att betala parkeringsavgiften. Du kan de...

Läs mer