Parkeringshus

Det finns sex kommunala parkeringshus. I parkeringshusen kan du mot betalning parkera. Fem av parkeringshusen är i centrum och ett finns på Campusområdet.

Brinkens parkeringshus

Trädgårdsgatan 6, infart från Strandgatan (p-passet gäller inte här)

Pantern

Skeppargatan 8

Arkaden

Stationsgatan 9  

Viktoria

Kanalgatan 56

Campus

Laboratorgränd (p-passet gäller inte här)

Ekorren

Södra Lasarettsvägen  

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-12