Snöröjning, halkbekämpning och städning

Ett samhälle ska ha bra förutsättningar för säker trafik. Här kan du bland annat läsa om hur vi håller kommunens gator rena och om hur snöröjningen går till under vintern.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-14
Sida

Snö och halka

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vi prioriterar gång-, cykel...

Läs mer