Städning av gator och grönområden

När våren kommer städar vi våra gator och grönområden från snö och sand.

Vårstädning av gator

Vi börjar med att skära bort plogkanter och lägga snön i dikena. Då kan inte smältvattnet rinna in över vägbanan. När plogvallarna plogas ut försvinner även plogruskor och annan kantmarkering. Därför ska du inte köra för långt ut mot vägkanten, då det kan vara svårt att se dike eller trottoarkant. När snön smält undan tar vi upp sanden från vinterns halkbekämpning. Sandsopning brukar pågå till början av juni.

Vårstädning av grönområden

Ungefär två veckor efter gatusopningen är det dags att sopa grönområdena. Hur tidigt vi kan komma igång med det beror på hur blöt marken är. Vänta gärna med vårstädningen av dina fönster, tills vi har sopat intilliggande grönområden. Då slipper du sopdamm på dina nytvättade fönster.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-04-04
Sida

Hundbajspåsar och hundlatriner

Sedan några år tillbaka finns 25 stycken så kallade TiksPac-stationer utplacerade i Skellefteå. Den är en miljösatsning i samarbete med företaget Tiks...

Läs mer