Torg och offentliga platser

Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är offentliga platser. De offentliga platserna är till för alla.

Vad är en offentlig plats?

Exempel på offentliga platser är trottoaren, torget och parken. Även platsen direkt utanför en restaurang, en butik eller ett bostadshus är offentlig plats. Andra benämningar på offentlig plats är allmän plats, offentlig mark eller allmän mark.

De offentliga platserna är till för alla. För att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd av Polisen. Men när det gäller bokning av torghandelsplats ansöker du hos kommunen.

Hyra Älvbrinken, Stadsparken eller Bryggarbacken

Riktlinjer för hur du får använda Stadsparken och Älvbrinken vid arrangemang av olika slag (pdf)

Om du vill hyra Bryggarbacken med gradänger mellan Strandgatan och älven söker du tillstånd hos Polisen. Läs mer på Polisens webbplats (nytt fönster). Om du fått ditt tillstånd och vill använda el behöver du en el-central eftersom utgående el är 16 ampere och 63 ampere. Kontakta kommunens kundtjänst för att få mer information om hur du får tillgång till el.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-14