Använda offentlig mark

Offentlig mark är till för alla. För att använda den till något annat än vad den är avsedd för krävs som regel tillstånd av polisen. Ett sådant tillstånd kallas för markupplåtelse. När det gäller grävtillstånd i offentlig mark samt bokning av torgplats ansöker du direkt hos kommunen.

Vad är offentlig mark?

Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är offentlig mark. Andra benämningar på offentlig mark är offentlig plats, allmän plats eller allmän mark. Exempel på offentlig mark är trottoaren, torget och parken. Även platsen direkt utanför en restaurang, en butik eller ett bostadshus är offentlig mark.

Hyra offentlig mark

För att använda offentlig mark till något annat än vad de är tänkt till krävs som regel tillstånd av polisen. Ett sådant tillstånd kallas för markupplåtelse. Här är några exempel på markupplåtelser som behöver tillstånd av polisen:

  • placera byggnadsställning, byggnadsupplag eller skylift på trottoar, gata eller gång- och cykelbana
  • ställa upp en container på gatan
  • marknad på torg eller gator
  • uteservering
  • varuställ och trottoarpratare
  • konsert, cirkus eller liknande evenemang
  • försäljningsvagn.

Ansök hos polisen

Du ansöker hos polisen. När polisen fått in en ansökan av någon som vill använda offentlig mark skickas den vidare till kommunen. Polismyndigheten kan nämligen inte lämna tillstånd förrän markens förvaltare (kommunen) har gett sitt tillstånd. Utifrån de lagar och regler som gäller kan kommunen godkänna eller avslå ansökan.

I de flesta fall godkänns ansökan med villkor som exempelvis att platsen ska städas efter användningen eller att en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) ska följas. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för uthyrningen.

Läs mer och ansök på Polisens hemsida

I bland krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan)

En trafikanordningsplan krävs för vägarbeten men också för arbeten som inkräktar på gatumark och trafik. Exempel på arbeten som inkräktar på gatumark är takskottning, husdräneringar och fasadrenoveringar.

Senast två veckor före planerat arbete ska en trafikanordningsplan (TA-plan) lämnas in till kommunen. En ifyllnadsbar TA-plan hittar du på sidan med blanketter, dokument och e-tjänster. Om du ansöker om att hyra offentlig mark och även behöver en TA-plan är det enklast att lämna in planen tillsammans med tillståndsansökan till polisen. 

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02