Torghandel

På torget i Skellefteå centrum är det möjligt att bedriva torghandel under årets alla dagar. Du kan hyra en tillfällig plats under max tre dagar eller en plats under ett kalenderår.

Boka en torgplats

 • Besök oss på Skeppargatan 16 i Skellefteå. Bokningen har öppet måndag till fredag mellan kl. 8-9.
 • eller ring 0910-73 50 00 (tryck 3)

Informationsblad till försäljare (pdf)

Fast eller tillfällig plats

 • Tillfällig plats: Hyr en plats i max tre dagar
 • Fast plats: Hyr en plats under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december

Avgift

 • Tillfällig plats: Avgiften betalas vid bokningstillfället
 • Fast plats: Avgiften betalas månadsvis och i förskott

Betald avgift återbetalas inte. Här finns aktuella avgifter

Tider för försäljning

 • Torghandel kan ske alla dagar kl 09 – kl 19.
 • Tidigast kl 08.30 får du börja ställa i ordning din försäljningsplats
 • Senast kl 20.00 ska försäljningsplatsen vara bortplockad. Avfall och skräp ska samlas ihop och föras bort.
 • Om du inte har börjat använda din betalda plats före klockan 09 och inte hört av dig kan den hyras ut till någon annan.

Platsens utformning

 • En torgplats är 6 meter lång och 4 meter bred.
 • Försäljning får ske från hela och rena bord, torgstånd eller vagnar.
 • Försäljning får bara ske från den yta du blivit tilldelad. Varor och redskap får inte placeras på gångar längs eller mellan torgplatserna.
 • Trottoarpratare får inte ställas upp.
 • När du ställt upp din försäljningsplats måste du tydligt visa vem du är med namn, adress och organisationsnummer. Informationsplikten är reglerad i lag och din skyldighet mot din kund.

Fordon på försäljningsplatsen

 • Försäljarens fordon får inte köras på försäljningsplatsen mellan kl 09 - kl 19. Vid överträdelse tas felparkeringsavgift ut (400 kr).
 • För uppställning av fordon krävs samhällsbyggnadsnämndens tillstånd.

Fullständiga regler för torghandel
Informationen ovan är en förenklad beskrivning av torghandelsstadgarna. Samhällsbyggnadsnämnden kan exempelvis i undantagsfall besluta om andra tidpunkter för försäljning eller andra regler för avgifter.
Läs torghandelsstadgan för fullständiga regler (pdf).

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02