Trafik och gator

Ett samhälle ska ha bra förutsättningar för säker trafik. Här kan du bland annat läsa om hur vi håller kommunens gator trafiksäkra och vilka om- och nybyggnadsarbeten som är aktuella.

Nyhet

Samråd om riktlinjer för parkering

2018-06-19 Skellefteå kommun har jobbat fram förslag på övergripande riktlinjer för parkering som ska visa på parkeringsfrågornas roll i förändringarna av trafik...