Belysning

Här kan du läsa om belysning i Skellefteå kommun. Du får till exempel veta hur en felanmälan går till eller vilka tider vår vägbelysning är tänd. Här kan du också läsa om de åtgärder vi gjort för att minska energianvändningen och öka trygghetskänslan genom belysning.

Skellefteå kommun ansvarar för cirka 27 000 belysningspunkter fördelat på cirka 750 olika belysningsanläggningar runt om i kommunen.  Ungefär 11 000 av dessa ligger utanför detaljplanerat område. Belysningspunkterna finns på kommunens egna vägar, vissa av Trafikverkets allmänna vägar samt de enskilda vägar som förvaltas av Samhällsbyggnads belysningsverksamhet.

Trafikverket ansvarar för belysningsstolparna längs större allmänna vägar, som E4, riksväg 95 och väg 372. De har också hand om belysningen på allmänna vägar som går förbi skolor samt huvudlederna genom Jörn, Boliden, Kusmark, Ersmark, Klutmark, Medle, Burträsk och Lövånger.

Regler för vägbelysning utanför detaljplanerat område

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-11 om nya regler för vägbelysning utanför detaljplanerat område. Läs reglerna (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-14