Hushålla med resurser

Här kan du läsa om hur vi hushåller med de resurser vi har på bästa sätt. Så att så många kommunmedborgare som möjligt får dra nytta av vår belysning. Både på landsbygd och i tätort.

Energisnål belysning

Varje år byter vi ut ungefär 1000 armaturer. Ett pågående arbete är att byta ut all kvicksilverarmatur till högtrycksnatrium. Det ger flera vinster. Vi får bort det miljöfarliga kvicksilvret och sparar samtidigt energi. Tack vare bättre reflektorer ger högnatrium lika mycket ljus med mindre effekt.

Exempel: Om man byter ut 1000 stycken 125 watts kvicksilverarmaturer mot 1000 st 50 watts högtrycksnatriumarmaturer sparar man ca 180 000 kr per år (1 kr/Kwh)

Fasnedkoppling

Mellan klockan 22.00 till 06.00 släcks 2/3 av belysningen stegvis ner i tätorterna. Av den tredjedel som fortfarande är igång eftersträvar vi att ha minst en ljuspunkt tänd i varje korsning och i övrigt ska ungefär var tredje lampa lysa.

Nattsläckning

Belysningen på landsbygden är helt släckt mellan klockan 23.00 och 06.00

Sommarsläckning

Vägbelysningen i tätorterna samt på landsbygden är helt nedsläckt under sommarperioden.Vi börjar släcka den första vardagen efter 30 april och börjar tända den första vardagen efter 5 augusti.


 

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2020-02-06